lördag 28 maj 2016

Mandala Madness CAL 2016 - Part 8

Mandala madness CAL 2016 part 8 crochet
Äntligen var del 8 färdig! Stolpar och dubbelstolpar har väl alla virkat någon gång men denna gång var det VÄLDIGT långa "stolpar" man skulle göra. En dubbel stolpe snurrar man 3 gånger runt virknålen innan man man sticker ner nålen i maskan och drar igenom 4 gånger. Här skulle man snurra som mest 7 varv runt nålen och dra igenom 8 gånger! De lite kortare "stolparna" är bara med 4 och 5 varv runt nålen.
Mandala madness CAL 2016 part 8 crochet
Mandala madness CAL 2016 part 8 crochet
Läs mera här på Helen Shrimptons sida:
Ester Dijkstras sida och youtube kanal: